Mittaukset varmistavat laadun

Pintapöly­mittaukset

Kohteissa huolehdimme siivouksen teknisestä laadusta ja teemme myös pintapölymittauksia Insta 800 -vaatimusten mukaisesti. Insta 800 on siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmä.

Mittausmenetelmän periaate

Pölykertymistä otetaan näytteitä geeliteipin avulla. Geeliteippiin tarttuneiden hiukkasten kokonaispinta-ala mitataan laservalon läpäisevyyden vähentymisenä. Kovien ja puolikovien pintojen pölykertymät mitataan pölyisyysprosenttina.

Rakennuksen puhtauden arviointi

Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti ja/tai mittaamalla kaikkien pintojen puhtaus, myös ne jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste-ja lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pinnat.

Ennen rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat ja kalusteiden sisäpinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste-ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida alakattosettien ollessa suljettuina.

P1 Puhtausvaatimukset

Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että luokan puhtausvaatimus täyttyy. Pintojenpölykertymä mitataan tarvittaessa geeliteippimenetelmällä INSTA 800 -standardin mukaisesti.